Created with Raphaël 2.1.0 24.12.1998 Atribuirea datei de depozit 14.06.1999 Inregistrarea 31.03.2000 Eliberarea certificatului de inregistrare 18.12.2008 Reinnoire 28.01.2014 Reinnoire 29.01.2014 Reinnoire 15.04.2019 Reinnoire 24.12.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Expirat


(11) Numărul certificatului 178
(15) Data inregistrării 14.06.1999
(18) Data de expirare 24.12.2023
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0212
(22) Data de depozit 24.12.1998
(28) Numărul de desene si modele 6
(30) Date referitoare la prioritate 0134(modele 1, 2) 06.11.1998 MD
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.1999
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2000
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii
(71) Solicitant OENO-CONSULTING S.R.L., ÎNTREPRINDERE TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ, MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor DONCIUC Nicolae, MD
(73) Titular "WINE INTERNATIONAL PROJECT" S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Cesiune Decizia 05.02.2004 ; 634
Cedentul: ÎNTREPRINDEREA TEHNICO-ŞTIINŢIFICĂ ''OENO-CONSULTING" S.R.L., MD
Str. Tighina nr. 42, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 28.01.2014; 9/2003
(28) reinnoite - 6 pana la 24.12.2018
Reinnoiri 18.12.2008; 1/2009
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 24.12.2013
Reinnoiri 29.01.2014; 2/2014
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 24.12.2018
Reinnoiri 15.04.2019; 5/2019
(28) reinnoite - 1 (3) pana la 24.12.2023
Modificări Nume titular
Decizia 19.03.2019 ; 3257
Datele inițiale: WINE INTERNATIONAL PROJECT S.R.L., ÎNTREPRINDERE CU CAPITAL STRĂIN, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 855
Fig. 1.1 - expirat


Thumbnail image 856
Fig. 1.2 - expirat


Thumbnail image 857
Fig. 2.1 - expirat


Thumbnail image 858
Fig. 2.2 - expirat


Thumbnail image 859
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 860
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 861
Fig. 3.3 - înregistrat


Thumbnail image 862
Fig. 4.1 - expirat


Thumbnail image 863
Fig. 4.2 - expirat


Thumbnail image 864
Fig. 5.1 - expirat


Thumbnail image 865
Fig. 5.2 - expirat


Thumbnail image 866
Fig. 5.3 - expirat


Thumbnail image 867
Fig. 6.1 - expirat


Thumbnail image 868
Fig. 6.2 - expirat


Thumbnail image 869
Fig. 6.3 - expirat


Thumbnail image 870
Fig. 6.4 - expirat

15.04.2019 Certificat de inregistrare
Up