Created with Raphaël 2.1.0 13.07.1999 Atribuirea datei de depozit 26.07.1999 Examinarea preliminara 20.11.2000 Inregistrarea 31.03.2001 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.03.2004 Reinnoire 14.08.2009 Reinnoire 30.10.2014 Reinnoire 18.05.2019 Reinnoire 18.05.2024 13.07.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 212
(15) Data inregistrării 20.11.2000
(18) Data de expirare 13.07.2024
(17) 25
(21) Numărul de depozit 0251
(22) Data de depozit 13.07.1999
(28) Numărul de desene si modele 2
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.01.2001
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2001
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii
(71) Solicitant FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor DJALO Anatol, MD
(73) Titular FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Modificări
Reinnoiri 22.03.2004; 4/2004
(28) reinnoite - 2 pana la 13.07.2009
Reinnoiri 14.08.2009; 9/2009
(28) reinnoite - 2 pana la 13.07.2014
Reinnoiri 30.10.2014; 11/2014
(28) reinnoite - 2 pana la 13.07.2019
Modificări Adresa titular
Decizia 20.10.2014 ; 15182
Datele inițiale: FABRICA DE STICLĂ DIN CHIŞINĂU, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Str. Transnistria nr. 20, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 18.05.2019; 6/2019
(28) reinnoite - 2 pana la 13.07.2024

Thumbnail image  1102
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  1103
Fig. 2 - înregistrat

20.11.2000 Hotărâre de înregistrare (în parte)
Certificat de inregistrare
18.05.2019 Certificat de inregistrare
Up