Created with Raphaël 2.1.0 23.02.2000 Atribuirea datei de depozit 22.03.2000 Examinarea preliminara 20.10.2000 Inregistrarea 31.07.2001 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.01.2005 Reinnoire 21.01.2010 Reinnoire 12.08.2015 Reinnoire 28.02.2022 Reinnoire 23.05.2024 23.02.2025 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 251
(15) Data inregistrării 20.10.2000
(18) Data de expirare 23.02.2025
(17) 25
(21) Numărul de depozit f 2000 0008
(22) Data de depozit 23.02.2000
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2000
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2001
(51) Clasificarea internatională 11-05
(54) Indicarea produsului Emblemă
(71) Solicitant CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor PÎNZARI Pavel, MD
(73) Titular CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.151, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 1117-367 din 08.07.2015
Se acordă: permisiune de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului
Permisiune Nr. 8 din 28.01.2022
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Modificări Adresa titular
Decizia 29.12.2004 ; 13052
Datele inițiale: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA , MD
Str. Eminescu nr. 28, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 24.01.2005; 2/2005
(28) reinnoite - 1 pana la 23.02.2010
Reinnoiri 21.01.2010; 2/2010
(28) reinnoite - 1 pana la 23.02.2015
Reinnoiri 12.08.2015; 9/2015
(28) reinnoite - 1 pana la 23.02.2020
Modificări Nume titular
Decizia 12.08.2015 ; 9915
Datele inițiale: CAMERA DE COMERŢ ŞI INDUSTRIE A REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.151, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 28.02.2022; 3/2022
(28) reinnoite - 1 pana la 23.02.2025

Thumbnail image  1324
Fig. 1 - înregistrat

20.10.2000 Hotărârea de înregistrare
13.06.2001 Certificat de inregistrare
28.02.2022 Certificat de inregistrare
Up