Created with Raphaël 2.1.0 24.09.2003 Atribuirea datei de depozit 29.09.2003 Examinarea preliminara 30.09.2003 Inregistrarea 31.08.2004 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.09.2008 Reinnoire 05.02.2015 Reinnoire 14.09.2018 Reinnoire 24.09.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Expirat


Cerere de reînnoire Nr. 3029 din 12.05.2024 Data achitării taxei 18.04.2024
(11) Numărul certificatului 522
(15) Data inregistrării 30.09.2003
(18) Data de expirare 24.09.2023
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2003 0086
(22) Data de depozit 24.09.2003
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.10.2003
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2004
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant MOLDOVA-VIN, DEPARTAMENT AGROINDUSTRIAL, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor MIRONESCU Valeriu, MD
(73) Titular MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 9404 din 13.08.2018
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Modificări Nume, adresa titular
Decizia 14.01.2011 ; 341
Datele inițiale: AGENŢIA AGROINDUSTRIALĂ "MOLDOVA-VIN" , MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 03.09.2008; 10/2008
(28) reinnoite - 1 pana la 24.09.2013
Reinnoiri 05.02.2015; 3/2015
(28) reinnoite - 1 pana la 24.09.2018
Modificări Nume titular
Decizia 25.04.2018 ; 4642
Datele inițiale: MINISTERUL AGRICULTURII ŞI INDUSTRIEI ALIMENTARE AL REPUBLICII MOLDOVA, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 14.09.2018; 10/2018
(28) reinnoite - 1 pana la 24.09.2023

Thumbnail image  3494
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  3495
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  3496
Fig. 1.3 - înregistrat

30.09.2003 Hotărârea de înregistrare
16.07.2004 Certificat de inregistrare
14.09.2018 Certificat de inregistrare
Up