Created with Raphaël 2.1.0 28.10.2003 Atribuirea datei de depozit 06.11.2003 Examinarea preliminara 17.05.2004 Inregistrarea 31.03.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 08.10.2008 Reinnoire 12.02.2014 Reinnoire 15.04.2019 Reinnoire 28.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 588
(15) Data inregistrării 17.05.2004
(18) Data de expirare 28.10.2023
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2003 0101
(22) Data de depozit 28.10.2003
(28) Numărul de desene si modele 5
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2004
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2005
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii
(71) Solicitant UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor FORTUNA Romeo, MD
(73) Titular "WINE-TRADEMARKS" S.R.L., MD
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 08.10.2008; 11/2008
(28) reinnoite - 2 (1,2) pana la 28.10.2013
Reinnoiri 12.02.2014; 3/2014
(28) reinnoite - 2 (1, 2) pana la 28.10.2018
Reinnoiri 15.04.2019; 5/2019
(28) reinnoite - 1 (2) pana la 28.10.2023
Modificări Nume titular
Decizia 19.03.2019 ; 3258
Datele inițiale: UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 3605
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 3606
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 3607
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 3608
Fig. 2.1 - expirat


Thumbnail image 3609
Fig. 2.2 - expirat


Thumbnail image 3610
Fig. 2.3 - expirat


Thumbnail image 3611
Fig. 3.1 - expirat


Thumbnail image 3612
Fig. 3.2 - expirat


Thumbnail image 3613
Fig. 3.3 - expirat


Thumbnail image 3614
Fig. 4.1 - expirat


Thumbnail image 3615
Fig. 4.2 - expirat


Thumbnail image 3616
Fig. 5.1 - expirat


Thumbnail image 3617
Fig. 5.2 - expirat


Thumbnail image 3618
Fig. 5.3 - expirat


Thumbnail image 3619
Fig. 5.4 - expirat

17.05.2004 Hotărârea de înregistrare
11.02.2005 Certificat de inregistrare
15.04.2019 Certificat de inregistrare
Up