Created with Raphaël 2.1.0 17.05.2004 Atribuirea datei de depozit 03.06.2004 Examinarea preliminara 16.02.2005 Inregistrarea 30.11.2005 Eliberarea certificatului de inregistrare 22.05.2009 Reinnoire 29.05.2014 Reinnoire 11.06.2019 Reinnoire 15.04.2024 Reinnoire 20.05.2024 17.05.2029 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 701
(15) Data inregistrării 16.02.2005
(18) Data de expirare 17.05.2029
(17) 25
(21) Numărul de depozit f 2004 0087
(22) Data de depozit 17.05.2004
(28) Numărul de desene si modele 1
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2005
(45) Data eliberării certificatului 30.11.2005
(51) Clasificarea internatională 19-08, 99
(54) Indicarea produsului Set de etichete
(71) Solicitant UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr. 202, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor FORTUNA Romeo, MD
(73) Titular WINE-TRADEMARKS S.R.L., MD
Str. Andrei Lupan nr. 4, ap. 2, MD-2059, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 22.05.2009; 6/2009
(28) reinnoite - 1 pana la 17.05.2014
Reinnoiri 29.05.2014; 6/2014
(28) reinnoite - 1 pana la 17.05.2019
Reinnoiri 11.06.2019; 7/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 17.05.2024
Modificări Nume titular
Decizia 23.05.2019 ; 5921
Datele inițiale: UNITED WINE COMPANY S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 5, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 15.04.2024; 5/2024
(28) reinnoite - 1 pana la 17.05.2029

Thumbnail image  4467
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  4468
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  4469
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  4470
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  4471
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  4472
Fig. 1.6 - înregistrat

18.02.2005 Hotărârea de înregistrare
25.10.2005 Certificat de inregistrare
11.06.2019 Certificat de inregistrare
Up