Created with Raphaël 2.1.0 02.07.2004 Atribuirea datei de depozit 28.09.2004 Examinarea preliminara 20.07.2005 Inregistrarea 30.04.2006 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.07.2009 Reinnoire 23.07.2014 Reinnoire 15.07.2019 Reinnoire 18.05.2024 02.07.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 776
(15) Data inregistrării 20.07.2005
(18) Data de expirare 02.07.2024
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2004 0101
(22) Data de depozit 02.07.2004
(28) Numărul de desene si modele 2
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2005
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2006
(51) Clasificarea internatională 09-03
(54) Indicarea produsului Cutii pentru produse de cofetărie
(71) Solicitant ORION CORPORATION, KR
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republica Coreea
(72) Autor LEE Hwa-Kyung, KR
(73) Titular ORION CORPORATION, KR
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republica Coreea
(74) Mandatar autorizat GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 09.07.2009; 8/2009
(28) reinnoite - 2 pana la 02.07.2014
Reinnoiri 23.07.2014; 8/2014
(28) reinnoite - 2 pana la 02.07.2019
Modificări Nume titular
Decizia 11.07.2014 ; 10369
Datele inițiale: ORION CORPORATION, KR
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republica Coreea
Reinnoiri 15.07.2019; 8/2019
(28) reinnoite - 2 pana la 02.07.2024

Thumbnail image 4528
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 4529
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 4530
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 4531
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image 4532
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image 4533
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image 4534
Fig. 1.7 - înregistrat


Thumbnail image 4535
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 4536
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 4537
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image 4538
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image 4539
Fig. 2.5 - înregistrat


Thumbnail image 4540
Fig. 2.6 - înregistrat


Thumbnail image 4541
Fig. 2.7 - înregistrat

22.07.2005 Hotărârea de înregistrare
28.03.2006 Certificat de inregistrare
15.07.2019 Certificat de inregistrare
Up