Created with Raphaël 2.1.0 02.07.2004 Atribuirea datei de depozit 28.09.2004 Examinarea preliminara 20.07.2005 Inregistrarea 30.04.2006 Eliberarea certificatului de inregistrare 09.07.2009 Reinnoire 23.07.2014 Reinnoire 15.07.2019 Reinnoire 18.05.2024 02.07.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 777
(15) Data inregistrării 20.07.2005
(18) Data de expirare 02.07.2024
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2004 0102
(22) Data de depozit 02.07.2004
(28) Numărul de desene si modele 2
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2005
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2006
(51) Clasificarea internatională 09-03
(54) Indicarea produsului Cutii pentru produse de cofetărie
(71) Solicitant ORION CORPORATION, KR
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republica Coreea
(72) Autor LEE Hwa-Kyung, KR
(73) Titular ORION CORPORATION, KR
13, Baekbeom-ro 90da-gil, Yongsan-gu, Seoul, Republica Coreea
(74) Mandatar autorizat GLAZUNOV Nicolae, mandatar autorizat, Agenţia TREI G S.A.
Str. Trandafirilor nr. 31, bloc 1, ap. 111, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 09.07.2009; 8/2009
(28) reinnoite - 2 pana la 02.07.2014
Reinnoiri 23.07.2014; 8/2014
(28) reinnoite - 2 pana la 02.07.2019
Modificări Nume titular
Decizia 11.07.2014 ; 10370
Datele inițiale: ORION CORPORATION, KR
30-10 Munbae-Dong, Yongsan-Ku, Seoul, Republica Coreea
Reinnoiri 15.07.2019; 8/2019
(28) reinnoite - 2 pana la 02.07.2024

Thumbnail image 4542
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 4543
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 4544
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 4545
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image 4546
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image 4547
Fig. 1.6 - înregistrat


Thumbnail image 4548
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 4549
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 4550
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image 4551
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image 4552
Fig. 2.5 - înregistrat


Thumbnail image 4553
Fig. 2.6 - înregistrat

22.07.2005 Hotărârea de înregistrare
28.03.2006 Certificat de inregistrare
15.07.2019 Certificat de inregistrare
Up