Created with Raphaël 2.1.0 09.09.2004 Atribuirea datei de depozit 28.09.2004 Examinarea preliminara 16.06.2005 Inregistrarea 31.03.2006 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.01.2010 Reinnoire 29.08.2014 Reinnoire 17.09.2019 Reinnoire 18.05.2024 09.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 757
(15) Data inregistrării 16.06.2005
(18) Data de expirare 09.09.2024
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2004 0146
(22) Data de depozit 09.09.2004
(28) Numărul de desene si modele 2
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2005
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2006
(51) Clasificarea internatională 09-07
(54) Indicarea produsului Capace-distribuitoare pentru atomizoare
(71) Solicitant EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Ayazaga, Cendere Yolu No. 10, 80670 Levent Istanbul, Turcia
(72) Autor GAILLARD Eric, FR
(73) Titular EVYAP SABUN YAG GLISERIN SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI, TR
Ayazaga, Cendere Yolu No. 10, 80670 Levent Istanbul, Turcia
(74) Mandatar autorizat ŞTIRBU Natalia, mandatar autorizat, “FEMIDA & CO” S.R.L.
Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
Reinnoiri 20.01.2010; 2/2010
(28) reinnoite - 2 pana la 09.09.2014
Reinnoiri 20.01.2010; 2/2010
(28) reinnoite - 2 pana la 09.09.2014
Reinnoiri 17.09.2019; 10/2019
(28) reinnoite - 2 pana la 09.09.2024

Thumbnail image  4878
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  4879
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  4880
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  4881
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  4882
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  4883
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image  4884
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image  4885
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image  4886
Fig. 2.4 - înregistrat


Thumbnail image  4887
Fig. 2.5 - înregistrat

20.06.2005 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
17.09.2019 Certificat de inregistrare
Up