Created with Raphaël 2.1.0 20.10.2004 Atribuirea datei de depozit 17.11.2004 Examinarea preliminara 31.10.2006 Inregistrarea 31.12.2007 Eliberarea certificatului de inregistrare 05.10.2009 Reinnoire 30.04.2015 Reinnoire 18.05.2019 Reinnoire 18.05.2024 20.10.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 940
(15) Data inregistrării 31.10.2006
(18) Data de expirare 20.10.2024
(17) 20
(21) Numărul de depozit f 2004 0156
(22) Data de depozit 20.10.2004
(28) Numărul de desene si modele 4
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.12.2006
(45) Data eliberării certificatului 31.12.2007
(51) Clasificarea internatională 09-03
(54) Indicarea produsului Ambalaje din carton
(71) Solicitant HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistriei nr. 16, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ROGATCHIN Oleg, MD
(73) Titular HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 05.10.2009; 11/2009
(28) reinnoite - 4 pana la 20.10.2014
Reinnoiri 30.04.2015; 5/2015
(28) reinnoite - 4 pana la 20.10.2019
Modificări Adresa titular
Decizia 26.03.2015 ; 4051
Datele inițiale: HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistriei nr. 16, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 18.05.2019; 6/2019
(28) reinnoite - 4 pana la 20.10.2024

Thumbnail image 4938
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 4939
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 4940
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image 4941
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 4942
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 4943
Fig. 2.3 - înregistrat


Thumbnail image 4944
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 4945
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 4946
Fig. 3.3 - înregistrat


Thumbnail image 4947
Fig. 3.4 - înregistrat


Thumbnail image 4948
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image 4949
Fig. 4.2 - înregistrat


Thumbnail image 4950
Fig. 4.3 - înregistrat

21.11.2006 Hotărâre de înregistrare (în parte)
16.11.2007 Certificat de inregistrare
18.05.2019 Certificat de inregistrare
Up