Created with Raphaël 2.1.0 23.12.2008 Atribuirea datei de depozit 26.12.2008 Examinarea preliminara 31.03.2009 Publicarea cererii 30.06.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 08.10.2009 Inregistrarea 31.03.2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.03.2014 Reinnoire 16.01.2019 Reinnoire 23.12.2023 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1180
(15) Data inregistrării 08.10.2009
(18) Data de expirare 23.12.2023
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2008 0100
(22) Data de depozit 23.12.2008
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.03.2009
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.11.2009
(45) Data eliberării certificatului 31.03.2010
(51) Clasificarea internatională 09-07
(54) Indicarea produsului Dop
(71) Solicitant VIDKRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO "PÎVO-BEZALKOGOLINÎI KOMBINAT "SLAVUTÎCI", UA
Vul. Sapojnikova, bud. 6, m. Zaporijjea, 69076, Ucraina
(72) Autor CERNÎŞOV Petro Anatoliiovîci, UA
(73) Titular PRIVATE JOINT STOCK COMPANY CARLSBERG UKRAINE, UA
Vul. Vasylia Stusa bud. 6, m. Zaporizhzhia, 69076, Ucraina
(74) Mandatar autorizat ŞTIRBU Natalia, mandatar autorizat, “FEMIDA & CO” S.R.L.
Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
Reinnoiri 28.03.2014; 4/2014
(28) reinnoite - 1 pana la 23.12.2018
Modificări Nume titular
Decizia 12.02.2014 ; 1804
Datele inițiale: VIDKRÎTE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO "PÎVO-BEZALKOGOLINÎI KOMBINAT "SLAVUTÎCI", UA
Vul. Sapojnikova, bud. 6, m. Zaporijjea, 69076, Ucraina
Reinnoiri 16.01.2019; 2/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 23.12.2023
Modificări Nume, adresa titular
Decizia 21.12.2018 ; 14456
Datele inițiale: PUBLICINE ACŢIONERNE TOVARÎSTVO "KARLSBERG UCRAINA", UA
Vul. Sapojnikova, 6, m. Zaporijjea, 69076, Ucraina

Thumbnail image  7846
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  7847
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  7848
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  7849
Fig. 1.4 - înregistrat

15.10.2009 Hotărârea de înregistrare
24.02.2010 Certificat de inregistrare
16.01.2019 Certificat de inregistrare
Up