Created with Raphaël 2.1.0 16.04.2009 Atribuirea datei de depozit 01.09.2009 Examinarea preliminara 30.11.2009 Publicarea cererii 28.02.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 15.04.2010 Inregistrarea 30.09.2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.03.2014 Reinnoire 16.01.2019 Reinnoire 16.04.2024 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1231
(15) Data inregistrării 15.04.2010
(18) Data de expirare 16.04.2024
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2009 0022
(22) Data de depozit 16.04.2009
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.11.2009
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2010
(45) Data eliberării certificatului 30.09.2010
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Logotip
(71) Solicitant GIANIS IMPEX S.R.L. SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Ion Creangă nr.6/V, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor LISNIC Sevastian, MD
(73) Titular GIANIS IMPEX S.R.L. SOCIETATE COMERCIALĂ, MD
Str. Ion Creangă nr.6/V, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 28.03.2014; 4/2014
(28) reinnoite - 1 pana la 16.04.2019
Reinnoiri 16.01.2019; 2/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 16.04.2024

Thumbnail image  8010
Fig. 1 - înregistrat

19.04.2010 Hotărârea de înregistrare
20.08.2010 Certificat de inregistrare
16.01.2019 Certificat de inregistrare
Up