Created with Raphaël 2.1.0 06.05.2009 Atribuirea datei de depozit 01.06.2009 Examinarea preliminara 31.07.2009 Publicarea cererii 31.10.2009 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 09.12.2009 Inregistrarea 30.04.2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.06.2014 Reinnoire 26.07.2019 Reinnoire 06.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1189
(15) Data inregistrării 09.12.2009
(18) Data de expirare 06.05.2024
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2009 0029
(22) Data de depozit 06.05.2009
(28) Numărul de desene si modele 24
(43) Data publicării cererii 31.07.2009
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.01.2010
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2010
(51) Clasificarea internatională 06-13
(54) Indicarea produsului Huse publicitare
(71) Solicitant LOBSTER S.R.L., MD
Str. Jubiliară nr. 12, bloc 1, ap. 1, MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor DUBENCO Nicolae, MD
(73) Titular "VALAC GRUP" S.R.L., MD
str. M. Dragan 26/2, ap. 58, MD-2044, mun. Chişinău, Republica Moldova
Cesiune Decizia 08.05.2012 ; 2000
Cedentul: LOBSTER S.R.L., MD
Str. Jubiliară nr. 12, bloc 1, ap. 1, MD-2019, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 26.06.2014; 7/2014
(28) reinnoite - 24 pana la 06.05.2019
Reinnoiri 26.07.2019; 8/2019
(28) reinnoite - 24 pana la 06.05.2024

Thumbnail image 8040
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image 8041
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image 8042
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image 8043
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image 8044
Fig. 5 - înregistrat


Thumbnail image 8045
Fig. 6 - înregistrat


Thumbnail image 8046
Fig. 7 - înregistrat


Thumbnail image 8047
Fig. 8 - înregistrat


Thumbnail image 8048
Fig. 9 - înregistrat


Thumbnail image 8049
Fig. 10 - înregistrat


Thumbnail image 8050
Fig. 11 - înregistrat


Thumbnail image 8051
Fig. 12 - înregistrat


Thumbnail image 8052
Fig. 13 - înregistrat


Thumbnail image 8053
Fig. 14 - înregistrat


Thumbnail image 8054
Fig. 15 - înregistrat


Thumbnail image 8055
Fig. 16 - înregistrat


Thumbnail image 8056
Fig. 17 - înregistrat


Thumbnail image 8057
Fig. 18 - înregistrat


Thumbnail image 8058
Fig. 19 - înregistrat


Thumbnail image 8059
Fig. 20 - înregistrat


Thumbnail image 8060
Fig. 21 - înregistrat


Thumbnail image 8061
Fig. 22 - înregistrat


Thumbnail image 8062
Fig. 23 - înregistrat


Thumbnail image 8063
Fig. 24 - înregistrat

10.12.2009 Hotărârea de înregistrare
01.03.2010 Certificat de inregistrare
26.07.2019 Certificat de inregistrare
Up