Created with Raphaël 2.1.0 01.10.2009 Atribuirea datei de depozit 02.11.2009 Examinarea preliminara 31.12.2009 Publicarea cererii 31.03.2010 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.04.2010 Inregistrarea 30.09.2010 Eliberarea certificatului de inregistrare 25.11.2014 Reinnoire 11.10.2019 Reinnoire 20.05.2024 01.10.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


Cerere de reînnoire Nr. 970 din 13.02.2024
(11) Numărul certificatului 1232
(15) Data inregistrării 13.04.2010
(18) Data de expirare 01.10.2024
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2009 0063
(22) Data de depozit 01.10.2009
(28) Numărul de desene si modele 1
(30) Date referitoare la prioritate 001130165-0001 01.04.2009 EM
(43) Data publicării cererii 31.12.2009
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2010
(45) Data eliberării certificatului 30.09.2010
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Simbol grafic
(71) Solicitant MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii
(72) Autor BILTON Wayne, GB
PERRIMAN Ian, GB
(73) Titular MARS, INCORPORATED, US
6885 Elm Street, McLean, Virginia 22101-3883, Statele Unite ale Americii
(74) Mandatar autorizat SOCOLOVA Ecaterina, mandatar autorizat, SOCOLOVA & PARTNERS S.R.L.
Str. Drumul Viilor nr. 42, bloc 3, ap. 60, MD-2021, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 25.11.2014; 12/2014
(28) reinnoite - 1 pana la 01.10.2019
Reinnoiri 11.10.2019; 11/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 01.10.2024

Thumbnail image  8276
Fig. 1 - înregistrat

14.04.2010 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
11.10.2019 Certificat de inregistrare
Up