Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2013 Atribuirea datei de depozit 02.07.2013 Examinarea preliminara 30.09.2013 Publicarea cererii 31.12.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.04.2014 Inregistrarea 31.08.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 16.01.2019 Reinnoire 18.07.2023 Reinnoire 23.05.2024 23.05.2028 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1545
(15) Data inregistrării 30.04.2014
(18) Data de expirare 23.05.2028
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2013 0049
(22) Data de depozit 23.05.2013
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.09.2013
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2014
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2014
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelie
(71) Solicitant BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
(72) Autor BAEV Evghenii, RU
(73) Titular BUKET MOLDAVII, SOCIETATE PE ACŢIUNI DE TIP INCHIS, MD
Str. Sverdlov nr. 109, MD-4500, Dubăsari, Republica Moldova
Permisiune Nr. 14610 din 27.12.2018
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Permisiune Nr. 5 din 31.05.2023
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Reinnoiri 16.01.2019; 2/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 23.05.2023
Reinnoiri 18.07.2023; 8/2023
(28) reinnoite - 1 pana la 23.05.2028

Thumbnail image  14607
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  14608
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  14609
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  14610
Fig. 1.4 - înregistrat

30.04.2014 Hotărârea de înregistrare
04.07.2014 Certificat de inregistrare
16.01.2019 Certificat de inregistrare
18.07.2023 Certificat de inregistrare
Up