Created with Raphaël 2.1.0 13.01.2014 Atribuirea datei de depozit 31.01.2014 Examinarea preliminara 31.05.2014 Publicarea cererii 31.08.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.11.2014 Inregistrarea 30.04.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.10.2018 Reinnoire 13.01.2024 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1589
(15) Data inregistrării 25.11.2014
(18) Data de expirare 13.01.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0001
(22) Data de depozit 13.01.2014
(28) Numărul de desene si modele 4
(43) Data publicării cererii 31.05.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.12.2014
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2015
(51) Clasificarea internatională 02-04
(54) Indicarea produsului Încălţăminte, talpă
(71) Solicitant BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
(72) Autor BECHER Valeriu, MD
(73) Titular BECHER Valeriu, MD
Str. Maţnev nr. 3, ap. 59, MD-3200, Bender, Republica Moldova
Reinnoiri 30.10.2018; 11/2018
(28) reinnoite - 4 pana la 13.01.2024

Thumbnail image  16086
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  16087
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  16088
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  16089
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image  16090
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image  16091
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image  16092
Fig. 4.2 - înregistrat

25.11.2014 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
30.10.2018 Certificat de inregistrare
Up