Created with Raphaël 2.1.0 19.06.2014 Atribuirea datei de depozit 25.06.2014 Examinarea preliminara 31.07.2014 Publicarea cererii 31.10.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.12.2014 Inregistrarea 30.04.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.06.2019 Reinnoire 18.05.2024 19.06.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1607
(15) Data inregistrării 22.12.2014
(18) Data de expirare 19.06.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0041
(22) Data de depozit 19.06.2014
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.07.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.01.2015
(45) Data eliberării certificatului 30.04.2015
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Logo
(71) Solicitant RITLABS S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, of. 102, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular RITLABS S.R.L., MD
Str. Mihai Eminescu nr. 42, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Modificări Adresa titular
Decizia 22.09.2016 ; 10962
Datele inițiale: RITLABS S.R.L., MD
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 180, of. 102, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 11.06.2019; 7/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 19.06.2024

Thumbnail image  16536
Fig. 1 - înregistrat

22.12.2014 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
11.06.2019 Certificat de inregistrare
Up