Created with Raphaël 2.1.0 20.06.2014 Atribuirea datei de depozit 24.06.2014 Examinarea preliminara 31.08.2014 Publicarea cererii 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 16.02.2015 Inregistrarea 30.06.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 15.04.2019 Reinnoire 02.05.2024 Reinnoire 18.05.2024 20.06.2029 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


Cerere de reînnoire Nr. 2769 din 25.04.2024 Data achitării taxei 25.04.2024
(11) Numărul certificatului 1617
(15) Data inregistrării 16.02.2015
(18) Data de expirare 20.06.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0042
(22) Data de depozit 20.06.2014
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2015
(45) Data eliberării certificatului 30.06.2015
(51) Clasificarea internatională 09-07
(54) Indicarea produsului Motiv decorativ pentru capac
(71) Solicitant CAPŢAN Alexandr, MD
Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 5, ap. 87, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor CAPŢAN Alexandr, MD
(73) Titular CAPŢAN Alexandr, MD
Str. Matei Basarab nr. 5, bloc 5, ap. 87, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 15.04.2019; 5/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 20.06.2024

Thumbnail image  16537
Fig. 1 - înregistrat

16.02.2015 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
15.04.2019 Certificat de inregistrare
Up