Created with Raphaël 2.1.0 23.06.2014 Atribuirea datei de depozit 30.06.2014 Examinarea preliminara 31.08.2014 Publicarea cererii 30.11.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 16.01.2015 Inregistrarea 31.05.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 11.06.2019 Reinnoire 18.05.2024 23.06.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1610
(15) Data inregistrării 16.01.2015
(18) Data de expirare 23.06.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0043
(22) Data de depozit 23.06.2014
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 31.08.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 28.02.2015
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2015
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete
(71) Solicitant ALIANŢA-VIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Orheiului nr. 38, MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
(73) Titular ALIANŢA-VIN S.R.L., ÎNTREPRINDERE MIXTĂ, MD
Str. Orheiului nr. 38, MD-3701, Străşeni, Republica Moldova
Reinnoiri 11.06.2019; 7/2019
(28) reinnoite - 2 pana la 23.06.2024

Thumbnail image  16538
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  16539
Fig. 2 - înregistrat

16.01.2015 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
11.06.2019 Certificat de inregistrare
Up