Created with Raphaël 2.1.0 24.07.2014 Atribuirea datei de depozit 30.07.2014 Examinarea preliminara 31.10.2014 Publicarea cererii 31.01.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.02.2015 Inregistrarea 30.06.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 15.07.2019 Reinnoire 20.05.2024 24.07.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1619
(15) Data inregistrării 18.02.2015
(18) Data de expirare 24.07.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0047
(22) Data de depozit 24.07.2014
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.10.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2015
(45) Data eliberării certificatului 30.06.2015
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Logo
(71) Solicitant SMIRNOV Vladimir, MD
Str. Mincu nr.11, ap. 14, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular SMIRNOV Vladimir, MD
Str. Mincu nr.11, ap. 14, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat Panasenco Oxana, mandatar autorizat,
Str. Ismail nr 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 15.07.2019; 8/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 24.07.2024

Thumbnail image  16545
Fig. 1 - înregistrat

18.02.2015 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
15.07.2019 Certificat de inregistrare
Up