Created with Raphaël 2.1.0 01.09.2014 Atribuirea datei de depozit 10.09.2014 Examinarea preliminara 31.10.2014 Publicarea cererii 31.01.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.04.2015 Inregistrarea 31.08.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 17.09.2019 Reinnoire 18.05.2024 01.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1625
(15) Data inregistrării 24.04.2015
(18) Data de expirare 01.09.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0053
(22) Data de depozit 01.09.2014
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.10.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.05.2015
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2015
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant TM INVESTMENT SP. Z O.O., PL
Ul. Debicka 44, 39-207 Brzeznica, Polonia
(72) Autor OCIESA Michal, PL
(73) Titular TM INVESTMENT SP. Z O.O., PL
Ul. Debicka 44, 39-207 Brzeznica, Polonia
(74) Mandatar autorizat FOCŞA Valentin, mandatar autorizat,
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 17.09.2019; 10/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 01.09.2024

Thumbnail image  16550
Fig. 1 - înregistrat

24.04.2015 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
17.09.2019 Certificat de inregistrare
Up