Created with Raphaël 2.1.0 09.09.2014 Atribuirea datei de depozit 15.09.2014 Examinarea preliminara 31.01.2015 Publicarea cererii 30.04.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 19.06.2015 Inregistrarea 31.10.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 18.05.2019 Reinnoire 18.05.2024 09.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1633
(15) Data inregistrării 19.06.2015
(18) Data de expirare 09.09.2024
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2014 0057
(22) Data de depozit 09.09.2014
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.01.2015
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2015
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2015
(51) Clasificarea internatională 09-03
(54) Indicarea produsului Ambalaj din carton
(71) Solicitant HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ROGATCHIN Oleg, MD
(73) Titular HORN S.R.L., FIRMĂ COMERCIALĂ DE PRODUCŢIE, MD
Str. Transnistria nr. 16, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 18.05.2019; 6/2019
(28) reinnoite - 1 pana la 09.09.2024

Thumbnail image  16573
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  16574
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  16575
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  16576
Fig. 1.4 - înregistrat

19.06.2015 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
18.05.2019 Certificat de inregistrare
Up