Created with Raphaël 2.1.0 11.09.2014 Atribuirea datei de depozit 23.09.2014 Examinarea preliminara 31.12.2014 Publicarea cererii 31.03.2015 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 28.05.2015 Inregistrarea 31.10.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.12.2020 Reinnoire 20.05.2024 11.09.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1631
(15) Data inregistrării 28.05.2015
(18) Data de expirare 11.09.2024
(17) 15
(21) Numărul de depozit f 2014 0060
(22) Data de depozit 11.09.2014
(28) Numărul de desene si modele 2
(43) Data publicării cererii 31.12.2014
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2015
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2015
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete
(71) Solicitant DRAGNEV Igor, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(73) Titular DRAGNEV Igor, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 28.12.2020; 1/2021
(28) reinnoite - 2 pana la 11.09.2024

Thumbnail image  16581
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  16582
Fig. 2 - înregistrat

28.05.2015 Hotărârea de înregistrare
Certificat de inregistrare
15.12.2020 Certificat de inregistrare
Up