Created with Raphaël 2.1.0 02.11.2016 Atribuirea datei de depozit 21.11.2016 Examinarea preliminara 31.07.2017 Publicarea cererii 31.10.2017 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.12.2017 Inregistrarea 31.10.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 16.05.2022 Reinnoire 23.05.2024 02.11.2026 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1794
(15) Data inregistrării 22.12.2017
(18) Data de expirare 02.11.2026
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2016 0057
(22) Data de depozit 02.11.2016
(28) Numărul de desene si modele 4
(43) Data publicării cererii 31.07.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.01.2018
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2018
(51) Clasificarea internatională 11-05
(54) Indicarea produsului Embleme
(71) Solicitant FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor OLEINICENCO Leonid, MD
(73) Titular FEDERAŢIA MOLDOVENEASCĂ DE FOTBAL, MD
Str. Tricolorului nr. 39, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 9405 din 13.08.2018
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Permisiune Nr. 26 din 04.02.2022
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Reinnoiri 16.05.2022; 6/2022
(28) reinnoite - 4 pana la 02.11.2026

Thumbnail image  18767
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  18768
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  18769
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  18770
Fig. 4 - înregistrat

22.12.2017 Hotărârea de înregistrare
14.09.2018 Certificat de inregistrare
16.05.2022 Certificat de inregistrare
Up