Created with Raphaël 2.1.0 10.10.2017 Atribuirea datei de depozit 31.10.2017 Examinarea preliminara 31.12.2017 Publicarea cererii 31.03.2018 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.06.2018 Inregistrarea 30.11.2018 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.10.2022 Reinnoire 23.05.2024 10.10.2027 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


Sechestru 29.05.2023
Sechestru 11.07.2023
(11) Numărul certificatului 1796
(15) Data inregistrării 05.06.2018
(18) Data de expirare 10.10.2027
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2017 0046
(22) Data de depozit 10.10.2017
(28) Numărul de desene si modele 3
(43) Data publicării cererii 31.12.2017
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.07.2018
(45) Data eliberării certificatului 30.11.2018
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Simboluri grafice
(71) Solicitant AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor SCORPAN Iulian, MD
(73) Titular AIR MOLDOVA S.R.L., COMPANIE AERIANĂ, MD
Str. Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova
Permisiune Nr. 11035 din 28.09.2018
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Permisiune Nr. 42 din 06.10.2022
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Reinnoiri 28.10.2022; 11/2022
(28) reinnoite - 3 pana la 10.10.2027
Modificări Nume titular
Decizia 26.09.2022 ; 12891
Datele inițiale: AIR MOLDOVA, COMPANIE AERIANĂ, ÎNTREPRINDERE DE STAT, MD
Aeroport, MD-2026, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  19286
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  19287
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  19288
Fig. 3 - înregistrat

05.06.2018 Hotărârea de înregistrare
12.10.2018 Certificat de inregistrare
28.10.2022 Certificat de inregistrare
Up