Created with Raphaël 2.1.0 24.04.2019 Atribuirea datei de depozit 11.06.2019 Examinarea preliminara 31.01.2020 Publicarea cererii 30.04.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 27.07.2020 Inregistrarea 30.11.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 15.04.2024 Reinnoire 18.05.2024 24.04.2029 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1892
(15) Data inregistrării 27.07.2020
(18) Data de expirare 24.04.2029
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2019 0032
(22) Data de depozit 24.04.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.01.2020
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2020
(45) Data eliberării certificatului 30.11.2020
(51) Clasificarea internatională 25-03
(54) Indicarea produsului Gheretă
(71) Solicitant MOLDPRESA GRUP S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 3, MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor BLANARI Igor, MD
(73) Titular MOLDPRESA GRUP S.R.L., MD
Str. Ştefan Vodă nr. 3, MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 15.04.2024; 5/2024
(28) reinnoite - 1 pana la 24.04.2029

Thumbnail image  20263
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  20264
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  20265
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  20266
Fig. 1.4 - înregistrat

27.07.2020 Hotărârea de înregistrare
26.10.2020 Certificat de inregistrare
Up