Created with Raphaël 2.1.0 15.05.2019 Atribuirea datei de depozit 03.06.2019 Examinarea preliminara 31.08.2019 Publicarea cererii 30.11.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 27.02.2020 Inregistrarea 31.08.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 15.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1871
(15) Data inregistrării 27.02.2020
(18) Data de expirare 15.05.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0033
(22) Data de depozit 15.05.2019
(28) Numărul de desene si modele 11
(43) Data publicării cererii 31.08.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2020
(51) Clasificarea internatională 32-00
(54) Indicarea produsului Motive decorative pentru suprafeţe
(71) Solicitant SEVEX-PRIM S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 19/3, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ARAMA Sergiu, MD
(73) Titular SEVEX-PRIM S.R.L., MD
Str. Uzinelor nr. 19/3, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat SÎSOEVA Valentina, mandatar autorizat
Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 20267
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image 20268
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image 20269
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image 20270
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image 20271
Fig. 5 - înregistrat


Thumbnail image 20272
Fig. 6 - înregistrat


Thumbnail image 20273
Fig. 7 - înregistrat


Thumbnail image 20274
Fig. 8 - înregistrat


Thumbnail image 20275
Fig. 9 - înregistrat


Thumbnail image 20276
Fig. 10 - înregistrat


Thumbnail image 20277
Fig. 11 - înregistrat

27.02.2020 Hotărârea de înregistrare
20.07.2020 Certificat de inregistrare
Up