Created with Raphaël 2.1.0 16.05.2019 Atribuirea datei de depozit 31.05.2019 Examinarea preliminara 31.07.2019 Publicarea cererii 31.10.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.07.2020 Inregistrarea 31.01.2021 Eliberarea certificatului de inregistrare 16.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1913
(15) Data inregistrării 24.07.2020
(18) Data de expirare 16.05.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0034
(22) Data de depozit 16.05.2019
(28) Numărul de desene si modele 92
92, 82 - inregistrate(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 91, 92), 10 - respinse(22, 24, 48, 66, 76, 77, 79, 85, 88, 90)
(43) Data publicării cererii 31.07.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.01.2021
(51) Clasificarea internatională 25-03
(54) Indicarea produsului Monumente funerare şi elemente de monumente funerare
(71) Solicitant GÎNCOTA Grigore, MD
MD-6813, Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova
(72) Autor GÎNCOTA Grigore, MD
(73) Titular GÎNCOTA Grigore, MD
MD-6813, Costeşti, Ialoveni, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat BUNESCU Marian, mandatar autorizat, "INTELSTART" S.R.L.
Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 20278
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image 20279
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image 20280
Fig. 2.1 - înregistrat


Thumbnail image 20281
Fig. 2.2 - înregistrat


Thumbnail image 20282
Fig. 3.1 - înregistrat


Thumbnail image 20283
Fig. 3.2 - înregistrat


Thumbnail image 20284
Fig. 4.1 - înregistrat


Thumbnail image 20285
Fig. 4.2 - înregistrat


Thumbnail image 20286
Fig. 5.1 - înregistrat


Thumbnail image 20287
Fig. 5.2 - înregistrat


Thumbnail image 20288
Fig. 6.1 - înregistrat


Thumbnail image 20289
Fig. 6.2 - înregistrat


Thumbnail image 20290
Fig. 7.1 - înregistrat


Thumbnail image 20291
Fig. 7.2 - înregistrat


Thumbnail image 20292
Fig. 8.1 - înregistrat


Thumbnail image 20293
Fig. 8.2 - înregistrat


Thumbnail image 20294
Fig. 9.1 - înregistrat


Thumbnail image 20295
Fig. 9.2 - înregistrat


Thumbnail image 20296
Fig. 10.1 - înregistrat


Thumbnail image 20297
Fig. 10.2 - înregistrat


Thumbnail image 20298
Fig. 11.1 - înregistrat


Thumbnail image 20299
Fig. 11.2 - înregistrat


Thumbnail image 20300
Fig. 12.1 - înregistrat


Thumbnail image 20301
Fig. 12.2 - înregistrat


Thumbnail image 20302
Fig. 13.1 - înregistrat


Thumbnail image 20303
Fig. 13.2 - înregistrat


Thumbnail image 20304
Fig. 14.1 - înregistrat


Thumbnail image 20305
Fig. 14.2 - înregistrat


Thumbnail image 20306
Fig. 15.1 - înregistrat


Thumbnail image 20307
Fig. 15.2 - înregistrat


Thumbnail image 20308
Fig. 16.1 - înregistrat


Thumbnail image 20309
Fig. 16.2 - înregistrat


Thumbnail image 20310
Fig. 17.1 - înregistrat


Thumbnail image 20311
Fig. 17.2 - înregistrat


Thumbnail image 20312
Fig. 18.1 - înregistrat


Thumbnail image 20313
Fig. 18.2 - înregistrat


Thumbnail image 20314
Fig. 19.1 - înregistrat


Thumbnail image 20315
Fig. 19.2 - înregistrat


Thumbnail image 20316
Fig. 20.1 - înregistrat


Thumbnail image 20317
Fig. 20.2 - înregistrat


Thumbnail image 20318
Fig. 21 - înregistrat


Thumbnail image 20319
Fig. 22 - respins


Thumbnail image 20320
Fig. 23.1 - înregistrat


Thumbnail image 20321
Fig. 23.2 - înregistrat


Thumbnail image 20322
Fig. 24 - respins


Thumbnail image 20323
Fig. 25 - înregistrat


Thumbnail image 20324
Fig. 26 - înregistrat


Thumbnail image 20325
Fig. 27.1 - înregistrat


Thumbnail image 20326
Fig. 27.2 - înregistrat


Thumbnail image 20327
Fig. 28 - înregistrat


Thumbnail image 20328
Fig. 29.1 - înregistrat


Thumbnail image 20329
Fig. 29.2 - înregistrat


Thumbnail image 20330
Fig. 30 - înregistrat


Thumbnail image 20331
Fig. 31 - înregistrat


Thumbnail image 20332
Fig. 32.1 - înregistrat


Thumbnail image 20333
Fig. 32.2 - înregistrat


Thumbnail image 20334
Fig. 33 - înregistrat


Thumbnail image 20335
Fig. 34 - înregistrat


Thumbnail image 20336
Fig. 35 - înregistrat


Thumbnail image 20337
Fig. 36.1 - înregistrat


Thumbnail image 20338
Fig. 36.2 - înregistrat


Thumbnail image 20339
Fig. 37 - înregistrat


Thumbnail image 20340
Fig. 38 - înregistrat


Thumbnail image 20341
Fig. 39 - înregistrat


Thumbnail image 20342
Fig. 40 - înregistrat


Thumbnail image 20343
Fig. 41 - înregistrat


Thumbnail image 20344
Fig. 42.1 - înregistrat


Thumbnail image 20345
Fig. 42.2 - înregistrat


Thumbnail image 20346
Fig. 43 - înregistrat


Thumbnail image 20347
Fig. 44.1 - înregistrat


Thumbnail image 20348
Fig. 44.2 - înregistrat


Thumbnail image 20349
Fig. 45.1 - înregistrat


Thumbnail image 20350
Fig. 45.2 - înregistrat


Thumbnail image 20351
Fig. 46 - înregistrat


Thumbnail image 20352
Fig. 47 - înregistrat


Thumbnail image 20353
Fig. 48 - respins


Thumbnail image 20354
Fig. 49.1 - înregistrat


Thumbnail image 20355
Fig. 49.2 - înregistrat


Thumbnail image 20356
Fig. 50 - înregistrat


Thumbnail image 20357
Fig. 51.1 - înregistrat


Thumbnail image 20358
Fig. 51.2 - înregistrat


Thumbnail image 20359
Fig. 52 - înregistrat


Thumbnail image 20360
Fig. 53 - înregistrat


Thumbnail image 20361
Fig. 54 - înregistrat


Thumbnail image 20362
Fig. 55 - înregistrat


Thumbnail image 20363
Fig. 56 - înregistrat


Thumbnail image 20364
Fig. 57.1 - înregistrat


Thumbnail image 20365
Fig. 57.2 - înregistrat


Thumbnail image 20366
Fig. 58 - înregistrat


Thumbnail image 20367
Fig. 59 - înregistrat


Thumbnail image 20368
Fig. 60 - înregistrat


Thumbnail image 20369
Fig. 61 - înregistrat


Thumbnail image 20370
Fig. 62 - înregistrat


Thumbnail image 20371
Fig. 63 - înregistrat


Thumbnail image 20372
Fig. 64.1 - înregistrat


Thumbnail image 20373
Fig. 64.2 - înregistrat


Thumbnail image 20374
Fig. 65.1 - înregistrat


Thumbnail image 20375
Fig. 65.2 - înregistrat


Thumbnail image 20376
Fig. 66 - respins


Thumbnail image 20377
Fig. 67 - înregistrat


Thumbnail image 20378
Fig. 68 - înregistrat


Thumbnail image 20379
Fig. 69 - înregistrat


Thumbnail image 20380
Fig. 70 - înregistrat


Thumbnail image 20381
Fig. 71 - înregistrat


Thumbnail image 20382
Fig. 72 - înregistrat


Thumbnail image 20383
Fig. 73.1 - înregistrat


Thumbnail image 20384
Fig. 73.2 - înregistrat


Thumbnail image 20385
Fig. 74 - înregistrat


Thumbnail image 20386
Fig. 76 - respins


Thumbnail image 20387
Fig. 77 - respins


Thumbnail image 20388
Fig. 78 - înregistrat


Thumbnail image 20389
Fig. 79 - respins


Thumbnail image 20390
Fig. 80 - înregistrat


Thumbnail image 20391
Fig. 81 - înregistrat


Thumbnail image 20392
Fig. 82 - înregistrat


Thumbnail image 20393
Fig. 83 - înregistrat


Thumbnail image 20394
Fig. 84 - înregistrat


Thumbnail image 20395
Fig. 85 - respins


Thumbnail image 20396
Fig. 86 - înregistrat


Thumbnail image 20397
Fig. 87 - înregistrat


Thumbnail image 20398
Fig. 88 - respins


Thumbnail image 20399
Fig. 89 - înregistrat


Thumbnail image 20400
Fig. 90 - respins


Thumbnail image 20401
Fig. 91.1 - înregistrat


Thumbnail image 20402
Fig. 91.2 - înregistrat


Thumbnail image 20403
Fig. 92.1 - înregistrat


Thumbnail image 20404
Fig. 92.2 - înregistrat

24.07.2020 Hotărâre de înregistrare (în parte)
21.12.2020 Certificat de inregistrare
Up