Created with Raphaël 2.1.0 17.05.2019 Atribuirea datei de depozit 03.06.2019 Examinarea preliminara 31.07.2019 Publicarea cererii 31.10.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.01.2020 Inregistrarea 31.07.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 08.05.2024 Reinnoire 18.05.2024 17.05.2029 Expirarea termenului de valabilitate

În perioada de grație


(11) Numărul certificatului 1863
(15) Data inregistrării 30.01.2020
(18) Data de expirare 17.05.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0036
(22) Data de depozit 17.05.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.07.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 29.02.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.07.2020
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichetă
(71) Solicitant RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular RENAISSANCE PERFECT S.R.L., MD
Str. Chişinăului nr. 94/A, MD-2084, Cricova, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  20408
Fig. 1 - înregistrat

30.01.2020 Hotărârea de înregistrare
10.06.2020 Certificat de inregistrare
Up