Created with Raphaël 2.1.0 23.05.2019 Atribuirea datei de depozit 19.07.2019 Examinarea preliminara 30.09.2019 Publicarea cererii 31.12.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 27.03.2020 Inregistrarea 30.09.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.05.2024 23.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1874
(15) Data inregistrării 27.03.2020
(18) Data de expirare 23.05.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0040
(22) Data de depozit 23.05.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.09.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.04.2020
(45) Data eliberării certificatului 30.09.2020
(51) Clasificarea internatională 14-03
(54) Indicarea produsului Dispozitiv de colectare şi transmisie fără fir a datelor
(71) Solicitant INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN D. GHIŢU, MD
Str. Academiei nr. 3/3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor BELOŢERCOVSCHII Igori, MD
SIDORENKO Anatolie, MD
CONDREA Elena, MD
MORARI Roman, MD
(73) Titular INSTITUTUL DE INGINERIE ELECTRONICĂ ŞI NANOTEHNOLOGII IIEN D. GHIŢU, MD
Str. Academiei nr. 3/3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  20420
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  20421
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  20422
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  20423
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  20424
Fig. 1.5 - înregistrat


Thumbnail image  20425
Fig. 1.6 - înregistrat

27.03.2020 Hotărârea de înregistrare
24.08.2020 Certificat de inregistrare
Up