Created with Raphaël 2.1.0 24.05.2019 Atribuirea datei de depozit 28.06.2019 Examinarea preliminara 30.11.2019 Publicarea cererii 29.02.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.05.2020 Inregistrarea 31.10.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 18.05.2024 24.05.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1875
(15) Data inregistrării 29.05.2020
(18) Data de expirare 24.05.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0042
(22) Data de depozit 24.05.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 30.11.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2020
(51) Clasificarea internatională 06-04
(54) Indicarea produsului Bibliotecă
(71) Solicitant CIUNTU Dorin, MD
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap.132, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor CIUNTU Dorin, MD
(73) Titular CIUNTU Dorin, MD
Str. Trandafirilor nr. 31/1, ap.132, MD-2038, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  20432
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  20433
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  20434
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  20435
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  20436
Fig. 1.5 - înregistrat

29.05.2020 Hotărârea de înregistrare
09.09.2020 Certificat de inregistrare
Up