Created with Raphaël 2.1.0 03.06.2019 Atribuirea datei de depozit 28.06.2019 Examinarea preliminara 31.10.2019 Publicarea cererii 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 17.07.2020 Inregistrarea 30.11.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 18.05.2024 03.06.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1894
(15) Data inregistrării 17.07.2020
(18) Data de expirare 03.06.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0043
(22) Data de depozit 03.06.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.10.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.08.2020
(45) Data eliberării certificatului 30.11.2020
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Obiect decorativ pentru butelie
(71) Solicitant CERESCU Valeriu, MD
Bd. Traian nr. 23/2, ap. 15, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor CERESCU Valeriu, MD
(73) Titular CERESCU Valeriu, MD
Bd. Traian nr. 23/2, ap. 15, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  20437
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  20438
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  20439
Fig. 1.3 - înregistrat

17.07.2020 Hotărârea de înregistrare
26.10.2020 Certificat de inregistrare
Up