Created with Raphaël 2.1.0 13.06.2019 Atribuirea datei de depozit 28.06.2019 Examinarea preliminara 31.08.2019 Publicarea cererii 30.11.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 28.02.2020 Inregistrarea 31.08.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 15.04.2024 Reinnoire 18.05.2024 13.06.2029 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1872
(15) Data inregistrării 28.02.2020
(18) Data de expirare 13.06.2029
(17) 10
(21) Numărul de depozit f 2019 0046
(22) Data de depozit 13.06.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2020
(51) Clasificarea internatională 15-03
(54) Indicarea produsului Combină autopropulsată pentru recoltarea strugurilor
(71) Solicitant BIROUL PRINCIPAL SPECIALIZAT DE PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL COMPLEXELOR DE MAŞINI PENTRU MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN LIVEZI, VII, PEPINIERE ŞI PLANTAŢII DE ARBUŞTI FRUCTIFERI S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor GRINENCO Iurii, MD
BOTNARU Ghenadie, MD
REULEŢ Oleg, MD
(73) Titular BIROUL PRINCIPAL SPECIALIZAT DE PROIECTĂRI ÎN DOMENIUL COMPLEXELOR DE MAŞINI PENTRU MECANIZAREA LUCRĂRILOR ÎN LIVEZI, VII, PEPINIERE ŞI PLANTAŢII DE ARBUŞTI FRUCTIFERI S.A., MD
Str. Uzinelor nr. 21, MD-2036, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat PARASCA Dumitru, mandatar autorizat, CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALA "INVENTA-PARASCA" ?.I.
Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Reinnoiri 15.04.2024; 5/2024
(28) reinnoite - 1 pana la 13.06.2029

Thumbnail image  20442
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  20443
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  20444
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  20445
Fig. 1.4 - înregistrat


Thumbnail image  20446
Fig. 1.5 - înregistrat

28.02.2020 Hotărârea de înregistrare
17.07.2020 Certificat de inregistrare
Up