Created with Raphaël 2.1.0 14.06.2019 Atribuirea datei de depozit 04.07.2019 Examinarea preliminara 31.08.2019 Publicarea cererii 30.11.2019 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.02.2020 Inregistrarea 31.08.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.05.2024 14.06.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1873
(15) Data inregistrării 18.02.2020
(18) Data de expirare 14.06.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0047
(22) Data de depozit 14.06.2019
(28) Numărul de desene si modele 1
(43) Data publicării cererii 31.08.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 31.03.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.08.2020
(51) Clasificarea internatională 21-02
(54) Indicarea produsului Dispozitiv pentru antrenament fizic
(71) Solicitant POSTOLACHI Andrei, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. 2, ap.56, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor POSTOLACHI Andrei, MD
(73) Titular POSTOLACHI Andrei, MD
Str. Mihail Sadoveanu nr. 4, bl. 2, ap.56, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat PARASCA Dumitru, mandatar autorizat, CABINET DE PROPRIETATE INDUSTRIALA "INVENTA-PARASCA" ?.I.
Str. Eminescu nr. 40, ap. 13, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
Modificări Nume, adresa autor
Decizia 04.07.2019 ; 7576
Datele inițiale:

Thumbnail image  20447
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  20448
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  20449
Fig. 1.3 - înregistrat


Thumbnail image  20450
Fig. 1.4 - înregistrat

18.02.2020 Hotărârea de înregistrare
17.07.2020 Certificat de inregistrare
Up