Created with Raphaël 2.1.0 01.07.2019 Atribuirea datei de depozit 01.08.2019 Examinarea preliminara 31.10.2019 Publicarea cererii 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 29.05.2020 Inregistrarea 28.02.2021 Eliberarea certificatului de inregistrare 18.05.2024 01.07.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1916
(15) Data inregistrării 29.05.2020
(18) Data de expirare 01.07.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0048
(22) Data de depozit 01.07.2019
(28) Numărul de desene si modele 6
(43) Data publicării cererii 31.10.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2020
(45) Data eliberării certificatului 28.02.2021
(51) Clasificarea internatională 17-03
(54) Indicarea produsului Elemente de chitară
(71) Solicitant ISTRATI Lilian, MD
Str. Mirceşti nr. 22/3, ap. 112, MD-2049, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ISTRATI Lilian, MD
(73) Titular ISTRATI Lilian, MD
Str. Mirceşti nr. 22/3, ap. 112, MD-2049, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image  20451
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image  20452
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image  20453
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image  20454
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image  20455
Fig. 5 - înregistrat


Thumbnail image  20456
Fig. 6 - înregistrat

29.05.2020 Hotărârea de înregistrare
11.01.2021 Certificat de inregistrare
Up