Created with Raphaël 2.1.0 07.08.2019 Atribuirea datei de depozit 02.09.2019 Examinarea preliminara 31.10.2019 Publicarea cererii 31.01.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.05.2020 Inregistrarea 31.10.2020 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.05.2024 07.08.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 1876
(15) Data inregistrării 25.05.2020
(18) Data de expirare 07.08.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0052
(22) Data de depozit 07.08.2019
(28) Numărul de desene si modele 12
(43) Data publicării cererii 31.10.2019
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2020
(45) Data eliberării certificatului 31.10.2020
(51) Clasificarea internatională 19-08
(54) Indicarea produsului Etichete pentru bere
(71) Solicitant GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor ***
(73) Titular GUŢU Serghei, MD
Str. Ion Neculce nr. 12/1, ap. 85, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 20645
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image 20646
Fig. 2 - înregistrat


Thumbnail image 20647
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image 20648
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image 20649
Fig. 5 - înregistrat


Thumbnail image 20650
Fig. 6 - înregistrat


Thumbnail image 20651
Fig. 7 - înregistrat


Thumbnail image 20652
Fig. 8 - înregistrat


Thumbnail image 20653
Fig. 9 - înregistrat


Thumbnail image 20654
Fig. 10 - înregistrat


Thumbnail image 20655
Fig. 11 - înregistrat


Thumbnail image 20656
Fig. 12 - înregistrat

25.05.2020 Hotărârea de înregistrare
09.09.2020 Certificat de inregistrare
Up