Created with Raphaël 2.1.0 07.10.2019 Atribuirea datei de depozit 04.11.2019 Examinarea preliminara 31.03.2020 Publicarea cererii 30.06.2020 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 14.01.2021 Inregistrarea 31.05.2021 Eliberarea certificatului de inregistrare 25.07.2024 07.10.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


Interdictie 26.01.2024
(11) Numărul certificatului 1928
(15) Data inregistrării 14.01.2021
(18) Data de expirare 07.10.2024
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2019 0069
(22) Data de depozit 07.10.2019
(28) Numărul de desene si modele 8
8, 4 - inregistrate(3, 4, 7, 8), 4 - respinse(1, 2, 5, 6)
(43) Data publicării cererii 31.03.2020
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 28.02.2021
(45) Data eliberării certificatului 31.05.2021
(51) Clasificarea internatională 09-01
(54) Indicarea produsului Butelii
(71) Solicitant BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) Autor BOLŞACOV Andrei, MD
BURIANOV Oleg, MD
(73) Titular BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(74) Mandatar autorizat GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat,
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova

Thumbnail image 20728
Fig. 1 - respins


Thumbnail image 20729
Fig. 2 - respins


Thumbnail image 20730
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image 20731
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image 20732
Fig. 5 - respins


Thumbnail image 20733
Fig. 6 - respins


Thumbnail image 20734
Fig. 7.1 - înregistrat


Thumbnail image 20735
Fig. 7.2 - înregistrat


Thumbnail image 20736
Fig. 7.3 - înregistrat


Thumbnail image 20737
Fig. 7.4 - înregistrat


Thumbnail image 20738
Fig. 8.1 - înregistrat


Thumbnail image 20739
Fig. 8.2 - înregistrat

14.01.2021 Hotărâre de înregistrare (în parte)
28.04.2021 Certificat de inregistrare
Up