Created with Raphaël 2.1.0 22.07.2020 Atribuirea datei de depozit 05.08.2020 Examinarea preliminara 31.07.2021 Publicarea cererii 31.10.2021 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 17.05.2022 Inregistrarea 28.02.2023 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.05.2024 22.07.2025 Expirarea termenului de valabilitate

Certificat valabil


(11) Numărul certificatului 2012
(15) Data inregistrării 17.05.2022
(18) Data de expirare 22.07.2025
(17) 5
(21) Numărul de depozit f 2020 0037
(22) Data de depozit 22.07.2020
(28) Numărul de desene si modele 14
14, 3 - inregistrate(1, 11, 12), 11 - respinse(2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14)
(43) Data publicării cererii 31.07.2021
(44) Data publicării hotăririi de inregistrare 30.06.2022
(45) Data eliberării certificatului 28.02.2023
(51) Clasificarea internatională 02-02, 03
(54) Indicarea produsului Articole de vestimentaţie, elemente decorative pentru vestimentaţie
(71) Solicitant BRUSNIC Victor, MD
Str. Baştina nr. 9, MD-3006, Soroca, Republica Moldova
(72) Autor BRUSNIC Victor, MD
(73) Titular BRUSNIC Victor, MD
Str. Baştina nr. 9, MD-3006, Soroca, Republica Moldova
Permisiune Nr. 46 din 27.12.2022
Se acordă: utilizarea denumirii oficiale sau istorice a statului
Contestații 3682; 11-07-22 impotriva Hotărîrii de respingere în parte a desenelor şi modelelor industriale Contestatarul - BRUSNIC Victor Str. Baştina nr. 9 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 2. Se menţine în vigoare Hotărârea Direcţiei mărci şi design industrial din 17.05.2022. 3. Se transmite dosarul în Direcţia mărci şi design industrial pentru continuarea procedurilor. 4. Hotărârea poate fi atacată în instanţa de contencios administrativ - Judecătoria Chişinău, sediul Râşcani (mun. Chişinău, str. Kiev, nr. 3) în termen de 30 de zile din data notificării integrale a acesteia.
Data hotararii - 28-09-22
Comisia de contestatii

Thumbnail image 21246
Fig. 1 - înregistrat


Thumbnail image 21247
Fig. 2 - respins


Thumbnail image 21248
Fig. 3 - respins


Thumbnail image 21249
Fig. 4 - respins


Thumbnail image 21250
Fig. 5 - respins


Thumbnail image 21251
Fig. 6 - respins


Thumbnail image 21252
Fig. 7 - respins


Thumbnail image 21253
Fig. 8 - respins


Thumbnail image 21254
Fig. 9 - respins


Thumbnail image 21255
Fig. 10 - respins


Thumbnail image 21256
Fig. 11 - înregistrat


Thumbnail image 21257
Fig. 12 - înregistrat


Thumbnail image 21258
Fig. 13 - respins


Thumbnail image 21259
Fig. 14 - respins

17.05.2022 Hotărâre de înregistrare (în parte)
31.01.2023 Certificat de inregistrare
Up