Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2003 0086 Nr. de intrare 712
(22) Data de depozit 24.09.2003 Data de intrare 30.09.2003
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 1
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT MOLDOVA-VIN, DEPARTAMENT AGROINDUSTRIAL, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR MIRONESCU Valeriu, MD
(54) Indicarea produsului Butelie
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 09-01
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE