Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2014 0047 Nr. de intrare 1976
(22) Data de depozit 24.07.2014 Data de intrare 18.02.2015
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 1
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT SMIRNOV Vladimir, MD
Str. Mincu nr.11, ap. 14, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR
(54) Indicarea produsului Logo
(57) Culorile revendicate alb, negru, galben de diferite nuanţe, verde de diferite nuanţe, roşu de diferite nuanţe, albastru de diferite nuanţe, maro de diferite nuanţe, kaki de diferite nuanţe.
(51) Clasificarea Locarno 32-00
(74) Reprezentant Panasenco Oxana, mandatar autorizat,
Str. Ismail nr 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă Panasenco Oxana, mandatar autorizat,
Str. Ismail nr 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE