Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

CERERILOR DE ÎNREGISTRARE A DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE

Depozit Intrare
(21) Nr. de depozit f 2019 0069 Nr. de intrare 2385
(22) Data de depozit 07.10.2019 Data de intrare 14.01.2021
(62) Nr. cererii divizate 0 (28) Numărul de DMI 8
(46) Amânarea publicării:
(71) SOLICITANT BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR BOLŞACOV Andrei, MD
BURIANOV Oleg, MD
(54) Indicarea produsului Butelii
(57) Culorile revendicate .
(51) Clasificarea Locarno 09-01
(74) Reprezentant GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat,
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat,
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(23) \
MODIFICĂRI / RADIERE