Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 522 (21) Nr. de depozit f 2003 0086
(15) Data înregistrării 30.09.2003 (22) Data de depozit 24.09.2003
(18) Valabilitate 24.09.2023 (28) Numărul de DMI depuse 1
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 1
(45) Eliberarea certificatului 7/16/2004 (43) Publicarea cererii
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 31.10.2003
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.08.2004
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR MINISTERUL AGRICULTURII, DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI MEDIULUI, MD
Str. Constantin Tănase nr. 9, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR MIRONESCU Valeriu, MD
(71) SOLICITANT MOLDOVA-VIN, DEPARTAMENT AGROINDUSTRIAL, MD
Bd. Ştefan cel Mare nr.162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Butelie
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 09-01
(74) Reprezentant
Adresa pentru corespondenţă
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18)24.09.2013
10/2008
(18)24.09.2018
3/2015
(18)24.09.2023
10/2018
(18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image  3494
Fig. 1.1 - înregistrat


Thumbnail image  3495
Fig. 1.2 - înregistrat


Thumbnail image  3496
Fig. 1.3 - înregistrat