Înapoi

REPUBLICA MOLDOVA

(19) AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

REGISTRUL

DESENELOR ŞI MODELELOR INDUSTRIALE INREGISTRATE

Desen/model industrial înregistrat Depozit
(11) Nr. certificatului 1928 (21) Nr. de depozit f 2019 0069
(15) Data înregistrării 14.01.2021 (22) Data de depozit 07.10.2019
(18) Valabilitate 07.10.2024 (28) Numărul de DMI depuse 8
(28)(20) Nr. de DMI înregistrate 8
(45) Eliberarea certificatului 4/28/2021 (43) Publicarea cererii 31.03.2020
(46) Amânarea publicării (44) Publicarea hotărârii 28.02.2021
(62) Nr. cererii divizate (40) Publicarea eliberării 31.05.2021
( 58) Decădere/ retragere/ renunţarea la drept (40*) Publ. decăderii/ retragerii/ renunţarea la drept
(73) TITULAR BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(72) AUTOR BOLŞACOV Andrei, MD
BURIANOV Oleg, MD
(71) SOLICITANT BOLŞACOV Andrei, MD
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
BURIANOV Oleg, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(54) Indicarea produselor Butelii
(57) Culorile înregistrate .
(51) Clasificarea Locarno LOC(11): 09-01
(74) Reprezentant GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat,
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
Adresa pentru corespondenţă GOMENIUK Iuri, mandatar autorizat,
Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
PRIORITATE INVOCATĂ:
(31) Nr.
(32) Data
(33) Ţara
(23) Datele priorităţii de expoziţie
R e î n n o i r i
(1R) (2R) (3R) (4R)
(18) (18) (18) (18)
C e s i u n i ( integrală, parţială )
L i c e n ţ e ( exclusivă, neexclusivă)
Anulare / radiere
Decizia din
M o d i f i c ă r i
D i v e r s e

Thumbnail image 20728
Fig. 1 - respins


Thumbnail image 20729
Fig. 2 - respins


Thumbnail image 20730
Fig. 3 - înregistrat


Thumbnail image 20731
Fig. 4 - înregistrat


Thumbnail image 20732
Fig. 5 - respins


Thumbnail image 20733
Fig. 6 - respins


Thumbnail image 20734
Fig. 7.1 - înregistrat


Thumbnail image 20735
Fig. 7.2 - înregistrat


Thumbnail image 20736
Fig. 7.3 - înregistrat


Thumbnail image 20737
Fig. 7.4 - înregistrat


Thumbnail image 20738
Fig. 8.1 - înregistrat


Thumbnail image 20739
Fig. 8.2 - înregistrat