Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-002 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
24.01.2012Depunerea cererii de inregistrare40EUR
03.02.2012Examinarea cererii de inregistrare200EUR
21.06.2013Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare300EUR