Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-007 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
08.07.2016Depunerea cererii de inregistrare20EUR
08.07.2016Inregistrarea si eliberarea certificatului de inregistrare150EUR
08.07.2016Examinarea cererii de inregistrare100EUR