Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-012 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
18.03.2019Depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate, inclusiv, examinarea respectării condiţiilor de depunere şi publicarea cererii20EUR
18.03.2019Examinarea de fond a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate100EUR
11.03.2020Înregistrarea:100EUR