Skip Navigation Links

Vizualizarea taxelor achitate pentru nr de depozit: IG-011 
Data Descrierea taxeiSuma achitatăValuta
07.02.2019Depunerea cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate, inclusiv, examinarea respectării condiţiilor de depunere şi publicarea cererii20EUR
07.02.2019Examinarea de fond a cererii de înregistrare a indicaţiei geografice, a denumirii de origine sau a specialităţii tradiţionale garantate100EUR
25.09.2019Înregistrarea:100EUR