din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 15.02.2007 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de depozit:

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 11
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 15.02.2007
(540) Reproducerea mărcii BUBURUZA
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
Persoana care solicita notorietatea MONUL Sergiu
Str-la Krîlov nr. 12, MD-3300, Tiraspol, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat MÎNDÎCANU Emil, „FS PATENT” S.R.L.
Bd. Ştefan cel Mare nr. 134, Chişinău, Republica Moldova
Publicarea cererii 3/2007
Recunoaşterea se cere de la 2006-11-28
Data recunoaşterii notorietaţii 2006-11-28
Hotărârea Comisiei de Apel AGEPI 2007-09-18
Publicarea marcii notorii 11/2007
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton si produse din aceste mate¬riale, neincluse in alte clase; produse de imprimerie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artişti; pensule; maşini de scris si articole de birou (cu excepţia mobilierului); material de instruire sau invăţămînt (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse in alte clase); caractere tipografice; clişee.
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
38 - telecomunicaţii.
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\11.mp3
Up