din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 08.07.2005 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de depozit:

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 12
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 08.07.2005
(540) Reproducerea mărcii GOLD LINE
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Persoana care solicita notorietatea TANIO S.A.,
Calle Flix, nr. 29, 43205, REUS, Spania
(740) Mandatarul autorizat [ŞTIRBU Natalia], “FEMIDA & CO” S.R.L.
Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
Publicarea cererii 6/2006
Recunoaşterea se cere de la 2004-01-01
Data recunoaşterii notorietaţii 2004-01-01
Data hotărârii instanţei de judecată 2007-11-14
Publicarea marcii notorii 1/2008
(511) Clasificarea de la Nisa 29, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 29 - carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\12.mp3
Up