din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.06.2010 Inscrierea in Registrul marcilor notorii 24.02.2012 Anulata de Curtea Suprema de Justitie

Detalii pentru nr. de marcă: 16826

       
Statut Marcă notorie
Anulată 24.02.2012; Curtea Supremă de Justiţie
Întru executarea Deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 24 februarie 2012 (recepţionată la data de 8 octombrie 2012) se radiază din Registrul Mărcilor Notorii şi din baza de date "Mărci Naţionale" menţiunea privind notorietatea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii ERGOLEMN nr. 16826 din 2006.03.09 după S.C. "ERGOLEMN", MD.
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 14
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 28.06.2010
(111) Numărul de ordine al înregistrării 16826
(151) Data înregistrării 13.08.2008
(540) Reproducerea mărcii E ERGOLEMN
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Persoana care solicita notorietatea S.C. "Ergolemn"
str. Calea Ieşilor, nr. 59/2, MD2069, Chişinău, Republica Moldova
Data hotărârii instanţei de judecată 2011-08-08
A recunoaste marca "E ERGOLEMN" notorie din data de 01.01.2005.
(511) Clasificarea de la Nisa 20
Lista produselor şi/sau serviciilor 20 - oglinzi, rame; produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\14.mp3
Up